هزینه ثبت نام :

 

Ø      هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری 145 هزار تومان(ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامی است)

Ø      هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی حضوری 160هزارتومان

Ø      هزینه ثبت نام آزاد حضوری 180 هزارتومان

 

·         هزینه ثبت نام دانشجویی غیر حضوری 99 هزارتومان(ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامیاست)

·         هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی غیرحضوری 105 هزارتومان

·         هزینه ثبت نام آزاد غیرحضوری 119 هزارتومان

 

هزینه ثبت نام برای مقاله دوم به بعد به ازای هر مقاله 70 هزارتومان

هزینه کارگاه آموزشی 65 هزار تومان ( ثبت نام  بیش از دو کارگاه 50 هزار تومان ) همراه با گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه

 

هزینه مقالات در صورت پذیرش مقاله وبعد از اعلام نتایج داوری اخذ خواهد شد در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.